foto

Studentenkoten verhuren met winst: zo doe je dat

Een studentenkot als investering? Niet enkel als je zelf (in de toekomst) studerende kinderen hebt, is het een logische beslissing. Ook als verhuureigendom is een studentenkot een winstgevende keuze.

Investeren in studentenkoten is een goede manier om je vastgoedportefeuille te diversifiëren en de risico’s te spreiden. Studentenkoten zijn bovendien inflatiebestendig. De normen zijn streng en de studenten veeleisend. Maar dat is geen bezwaar. Met deze richtlijnen maximaliseer je je winst.

1. Voorbereid aan de start

‘Bezint eer ge begint.’ Een uitspraak die je grootmoeder misschien nog in de mond genomen heeft. Maar ook als je studentenkoten wil verhuren, is een goede voorbereiding essentieel. Welke documenten heb je nodig? Sta je zelf in voor de exploitatie of laat je dat over aan een verhuurbedrijf? Hoe en wanneer zoek je studenten? Hoeveel huur kan je vragen?

 • Bepaal je huurprijs
 • Beslis hoe je studenten zoekt
 • Bekijk de exploitatie van je kot
 • Maak de nodige documenten in orde

Zorg voor een duidelijke visie op deze factoren, voor je effectief een pand aanschaft.

Locatie, locatie, locatie

Als er iets is dat je nooit kan veranderen, is het de ligging. Voor een studentenkot is die van groot belang. Studenten verplaatsen zich meestal te voet of met de fiets. Zoek dus een kot dichtbij een universiteit of een hogeschool.

Het is altijd aangeraden te polsen bij de unief of hogeschool naar toekomstplannen. Verhuist hun faculteit de komende jaren? Worden er opleidingen afgeschaft of toegevoegd? Zo krijg je een beeld van je toekomstig huurpotentieel.

 • Zoek een kot dichtbij school
 • Pols naar toekomstplannen
 • Breng je potentiële huurders in beeld

Leg ze in de watten

Jongeren zijn niet alleen mondiger maar ook veeleisender geworden. Internet, digitale tv, een eigen wc en badkamer. Het zijn stilaan minimumeisen. Ook een afgesloten fietsenstalling, parking of aanwezig meubilair zijn troeven.

 • Internet, digitale tv
 • Aanwezigheid meubilair
 • Eigen wc en badkamer
 • Afgesloten fietsenstalling, parking

Ze maken je investering wat groter, maar zorgen ervoor dat je kot gemakkelijker verhuurd geraakt. Hoe meer comfort, hoe meer geïnteresseerden. Leegstand voorkomen? Zorg voor voldoende comfort.

Plaatsbeschrijving maken

Deze regel lijkt evident en geldt uiteraard voor elke verhuurwoning. Met een plaatsbeschrijving vermijd je discussies achteraf bij schadegevallen. Je voorkomt dure herstellingen, nodig door het toedoen van de huurder, zelf te moeten betalen. Bekijk samen met de student het kot. Maak een uitgebreide omschrijving van de huidige toestand en teken het document allebei.

Affiches en zoekertjes

Er zijn studenten te over. Je moet ze wel te pakken krijgen. Affiches op een hogeschool of universiteit, zoekertjes op een studentenforum of Facebook: gericht adverteren werkt. Wacht niet te lang om een huurder te zoeken. Er zijn 3 piekmomenten: de start van de semesters (eind september en begin februari) en de zomervakantie. Dan vind je het gemakkelijkst een geschikte bewoner voor je studentenkot.

 • Affiches
 • Facebook
 • Studentenfora

Nieuwe regels

Klaar voor je vastgoedavontuur? Hou er rekening mee dat er vanaf 1 september 2018 nieuwe regels van kracht zijn voor het verhuren van studentenkoten. Die hebben evenwel geen grote impact op je investeringseigendom.

De 4 kernlijnen van de nieuwe regelgeving in vogelvlucht:

 • Beperking van de door te rekenen kosten
 • Verbod op stilzwijgende verlenging contract
 • 4 bijzondere beëindigingsmogelijkheden voor de student
 • Overdacht huur en onderhuur toegestaan onder bepaalde voorwaarden


Deel dit artikel

Archief